UV systemet, taksluk og tilbehør
 

n Mer om UV-systemet (Engelske sider)
 


Flens 4, NRF 340 24 65 for montasje på plane flater

Flens 8, NRF 340 24 82 for montasje i renner

TAKSLUK: UV SYSTEMET ®
UV systemet® består av 2 typer sluk (for plassering i renner eller på flatt underlag) med tilbehør, samt eget beregningsprogram for perfekt dimensjonering.
Bruksområder: avvanning av tak og terasser

Prinsippet:

"Full strømning" gir høy vannhastighet som medfører mindre dimensjoner i rørnettet. Dette gir høy selvrensningseffekt i sluk og rørsystem og redusert lyd. 
Slukene har innebygd luftlås som hindrer innblanding av luft. Dette medfører at UV-prinsippet "full strømning" etableres
 UV systemet® kontra konvensjonelt avvanningssystem

Derfor velges super UV

n Slukets strømningsmotstand er lav.
n Høy kapasitet i forhold til str. (12l/s)
n Minimale innbyggingsmål
n Passer til alle takbelegg på markedet
n Kan tilkobles alle kurante rørdimensjoner
n Produsert i korrosjonsbestandig materiale
n Kan frostsikres med varmeelement.
n Tilpasset dimensjoneringsprogram
n Lavere anleggskostnader

Ønskes ytterligere opplysninger, kontakt vår tekniske avdeling eller last ned PDF fra underliggende liniker:
Teknisk info
Sortimentguide/Produktkatalog
FDV

 

 

Tillbaks till startsidan

Utviklet av Ultra Design